کوردی

زمان و وێژەی کوردی

زمان و وێژەی کوردی رێبوار جەمال سەگرمە داگرتن: * پۆلی حەوتەمی بنەڕەتی. * پۆلی هەشتەمی بنەڕەتی. * پۆلی نۆیەمی بنەڕەتی. * پۆلی دەیەمی ئامادەیی. * پۆلی دەیەمی ئامادەیی. * پۆلی دوازدەیەمی ئامادەیی.

Read More »

خواندنا کوردی

خواندنا کوردی کتێبا خواندنا کوردی دەڤەری بادینان داگرتن: * ئەلفبێیا کوردی بۆ پۆلا ئێکێ بنەڕەت. * خواندنا کوردی بۆ پۆلا ئێکێ بنەڕەت – وەرزێ ئێکێ. چاپا دووێ ٢٠١٥. * خواندنا کوردی بۆ پۆلا ئێکێ بنەڕەت – وەرزێ ئێکێ. چاپا پێنجەم ٢٠١٨. * خواندنا کوردی بۆ پۆلا ئێکێ بنەڕەت – وەرزێ دووێ. * خواندنا کوردی بۆ پۆلا دووێ بنەڕەت. * خواندنا ...

Read More »